Estonia ET
Vahetage riiki

EL-I REHVIMÄRGIS – ÜLEVAADE

Sarnaselt köögiseadmete energiamärgisele muudab EL-i uus rehvimärgis rehvide oluliste ohutus- ja keskkonnaaspektide hindamise lihtsaks. Lisateavet saate järgmistelt linkidelt.

Rehvimärgise teabe vaatamine

EL-i rehvimärgis pannakse kleebisena alates 2012. aasta novembrist kõikidele uutele rehvidele. Kõik edasimüüjad on kohustatud esitama seda teavet. Iga Fulda rehvi EL-i hinnanguid võite vaadata ka meie kodulehelt.

Märgise väärtused on vaid näitlikustamiseks. Konkreetse rehvivaliku/mõõdu väärtused võivad erineda.

Kuni 20% teie sõiduki kütusekulust on seotud teie rehvide veeretakistusega. See on takistus, mida rehv kohtab maapinda puutudes. Kergemini veerev rehv vajab vähem kütust, kuna hõõrdumisele ja kuumusele raisatakse väiksem kogus energiat.

Kütusesäästlikkust hinnatakse 7 erineva kategooria abil vahemikus A-st (kõige kütusesäästlikum kategooria) G-ni (kõige vähem kütusesäästlik kategooria). Kategooriat D sõiduautode puhul ei kasutata.

Eelised

Erinevus kütusekulus hinnanguga A ja G rehvidega autode vahel võib olla kuni 7,5%. See tähendab rehvide eluea jooksul enam kui 300 eurot kokkuhoidu.* Valides kütusesäästlikud rehvid, vähendate ka ohtlikke CO2-heitmeid.

Teised kütusekulu mõjutavad tegurid

Optimaalseks kütusesäästlikkuseks hoidke rehvid õigesti täispumbatuna. Madal rehvirõhk suurendab veeretakistust ja mõjutab haarduvust märjal teel. Teie sõiduki mass ja teie sõidustiil võivad samuti palju muuta. Energiasäästlik sõit ehk „ökosõit” võib teie kütusekulu märgatavalt vähendada.

* Võttes aluseks keskmise kütusekulu 8 liitrit 100 km kohta, kütusehinna 1,50 eurot liiter ja rehvi keskmise läbisõidu 35 000 km

Haarduvus märjal teel on uute rehvide ostmisel oluline faktor, millega arvestada. EL-i hinnang määratakse rehvi pidurdusmaa mõõtmisega märgadel pindadel.

Haarduvust märjal teel hinnatakse A-st (kategooria lühim pidurdusmaa) F-ini (kategooria pikim pidurdusmaa).

Hinnanguid D ja G sõiduautode puhul ei kasutata.

Miks on märjal haarduvuse hinnang oluline?

Paar meetrit võivad hädaolukorras muutuda kõige olulisemaks. A-hinnanguga rehvikomplekt jääb seisma 30% varem kui F-hinnanguga rehvikomplekt. Sõiduauto puhul, mis rakendab pidurid täielikult kiiruselt 80 km/h, tähendab see 18 meetrit lühemat pidurdusmaad.*

Märkus. Sõitmisel peate alati kinni pidama soovitatud peatumisteekonnast.

*Mõõdetud vastavalt EK määruses 1222/2009 sätestatud testmeetoditele. Pidurdusmaad võivad erineda sõltuvalt sõidutingimustest ja teistest mõjutavatest faktoritest.

Rehvid tekitavad osa teie sõiduki möödumismürast. Hea mürahinnanguga rehvide ostmine vähendab teie sõitmisega kaasnevat mõju ümbritsevale keskkonnale.

Rehvi välismüra tase on näidatud detsibellides. Helilaine ikoonid näitavad, kas rehvimüra on alla tulevasi Euroopa piirmäärasid või üle nende.

  • 1 must laine: vaikne (3 dB või enam alla Euroopa tulevast piirmäära)
  • 2 musta lainet: mõõdukas (Euroopa tulevase piirmäära ja alla 3 dB vahel)
  • 3 musta lainet: mürarikas (üle Euroopa tulevase piirmäära)
Detsibellid loevad

Kasv mõne detsibelli võrra muudab väga oluliselt müratasemeid. Tegelikult helitugevuse erinevus 3 dB võrra kahekordistab rehvi põhjustatud müra.