Riepu rotācija

Rotējot riepas, varat sasniegt vienmērīgu riepu dilumu visam riepu komplektam. Vienmērīgs dilums var paildzināt riepu kalpošanas laiku un panākt līdzsvarotu vadāmību un vilktspēju. Regulāra riepu rotācija var palīdzēt nodrošināt plūstošu vadāmību. Ieteicams veikt to rotāciju pēc katras otrās eļļas maiņas.

Kādēļ ir nepieciešama riepu rotācija? Auto priekšējās riepas parasti nodilst ātrāk nekā aizmugurējās. Ja bieži mainīsiet to pozīcijas, tas palīdzēs sasniegt vienmērīgāku riepu dilumu un maksimālu protektora kalpošanas laiku. Ir vērts atcerēties, ka ar riepu rotāciju nevar novērst problēmas, ko izraisa nepareizs riepu spiediens.

Vai riepu rotāciju varu veikt pats? Tā kā ir svarīgi, lai riepas tiktu uzstādītas pilnīgi pareizi, ieteicams apmeklēt izplatītāju vai autoservisu, lai rotāciju veiktu profesionālis. Tomēr šī procedūra ir pietiekami vienkārša, lai to varētu izpildīt arī pats, un nāk par labu izprast tās principus, pat ja to uzticat profesionālim. Nav nepieciešami specializēti instrumenti, tikai nedaudz vietas un dažas stundas.

Noteikti pārbaudiet, vai transportlīdzekļa īpašnieka rokasgrāmatā ražotājs nav ietvēris kādus ieteikumus.

Cik bieži ir jāveic rotācija? Ieteicams katrā otrajā eļļas maiņas reizē (vidēji ik pēc 10 000 vai 12 000 km) veikt riepu rotāciju. Ja regulāri braucat ar lielu ātrumu, pārvadājat smagu kravu vai braucat lielu attālumu, šāda papildu slodze var nozīmēt, ka rotācija jāveic nedaudz biežāk. Ja ievērojat nevienmērīgu nodilumu, rotācija jāveic pēc iespējas drīzāk. Ja ir dzirdama dūcoša skaņa, kamēr braucat pa gludu ceļu, ieteicams izskatīt iespēju veikt riepu rotāciju.

Ieteicams riepu rotāciju veikt saskaņā ar tālāk attēlotajiem modeļiem.

Riepu rotāciju no priekšas uz aizmuguri ieteicams veikt tikai tad, ja visām riepām ir vienāds izmērs (modeļi A–D).

Dažiem transportlīdzekļiem uz priekšējās un aizmugurējās ass ir uzstādītas dažādu izmēru riepas un riteņi. Šajā gadījumā ir ieteicams modelis E (ja ir uzmontētas riepas bez griešanās virziena).

Rotējot riepas, kuru protektora raksts ir paredzēts noteiktam griešanās virzienam, vienmēr ievērojiet uz sānu malas norādītās bultiņas. Šīs bultiņas norāda riepas griešanās virzienu, kas vienmēr ir jāievēro. Ja ir uzmontētas vienāda izmēra riepas ar noteiktu griešanās virzienu, var izmantot modeli A.

Ja transportlīdzeklim ir uzmontētas dažādu izmēru riepas ar noteiktu griešanās virzienu vai riteņi ar dažādu atkāpi priekšā un aizmugurē un riepas ar noteiktu griešanās virzienu, tad, lai pareizi veiktu riepu rotāciju, būs nepieciešama riepu demontāža, montāža un atkārtota balansēšana. Noteikti pārbaudiet, vai transportlīdzekļa īpašnieka rokasgrāmatā ražotājs nav ietvēris kādus ieteikumus.